Privacy Statement

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voor CCV is een zorgvuldige omgang met gegevens van relaties en gebruikers van de webwinkel en andere diensten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt CCV zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van verzekeraars. Voor een kopie van deze gedragscode kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing via marketing@nl.ccv.eu.

CCV zal alleen persoonlijke gegevens van relaties opvragen voor zover deze informatie nodig is om de vereiste diensten te kunnen leveren en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. CCV levert geen gegevens van relaties aan derden en maakt ook geen gegevens van relaties openbaar zonder de goedkeuring van de relatie, tenzij CCV door de wet of andere verplichtingen gedwongen wordt, in het kader van het voorkomen, de opsporing en het tegengaan van fraude en witwassen van gelden.

Een relatie heeft de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens, zoals die zijn vastgelegd door CCV, op te vragen. In het geval van een onjuistheid kan de relatie eisen dat CCV de gegevens aanpast. Bij eventuele vragen over het gebruik van persoonsgegevens door CCV kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing via marketing@nl.ccv.eu.

Cookies

Deze internetsite maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn eenvoudige kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat de site informatie over u en uw voorkeuren kan bijhouden. Een cookie bevat geen tot personen herleidbare gegevens. U kunt uw browser instellen om alle cookies te aanvaarden, alle cookies te weigeren of u te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden, zodat u elke keer kunt beslissen of u die cookie aanvaardt. Meer informatie over cookies en het instellen van uw browser vindt u als u zoekt op ‘cookie’ in het Help-menu van uw browser.